Kosten en vergoeding vanaf 01/01/2018

  

Een sessie of individueel consult duurt telkens naar schatting één uur en kost 100 euro per sessie, in het geval van relatietherapie is dit  110 euro.

 

Daarnaast is er EMDR met als kostprijs 110 euro per uur, gelieve rekening te houden met de mogelijkheid dat een sessie langer dan 2 uur zou kunnen duren. Het aantal sessies en de duur hangen af van persoon tot persoon en kunnen niet op voorhand bepaald worden.  

2 sessies  EMDR-VR 100 euro   voor meer info zie NIEUW!!RV

 

De betaling gebeurt steeds CONTANT aan het einde van iedere sessie.

 

Heeft u een afspraak en wordt u verhinderd, dan dient u min. 24u van tevoren uw afspraak te annuleren (dit geldt niet bij ziekte). Bij een té laattijdig annuleren, wordt de helft van het consultatiebedrag aangerekend. Voor afspraken die geheel niet worden geannuleerd, wordt het gehele consultatiebedrag in rekening gebracht.

 

De kost van de psychotherapie is volledig ter uwer laste, tenzij u hiervoor extra bent verzekerd (zoals aanvullende verzekering) .  Voor meer informatie hierover, contacteer uw ziekenfonds. Indien de kostprijs voor u financieel niet haalbaar is, kan u eventueel terecht in een CAW (Centrum voor Algemeen Welzijn) of CGG (Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg).

Geef een reactie